Wstęp

My App Michał Machniak NIP 6392006399, REGON 243585044 (dalej My App), wydawca aplikacji mPromocje, szanuje prawo swoich Użytkowników do prywatności. W związku z tym nie pobiera żadnych danych poufnych lub osobowych swoich użytkowników. Dba o wszelkie dane swoich użytkowników i dokłada wszelkich starań, by owe dane przechowywane i przetwarzane były w sposób bezpieczny i spójny. Zbierane dane pomagają My App w rozwiązywania problemów technicznych, a także w dostosowywaniu aplikacji do oczekiwań Użytkowników.

Aplikacja mPromocje w swojej podstawowej funkcjonalności nie pobiera, ani nie przesyła żadnych danych osobowych użytkownika, a wyłącznie dane nie posiadające takiego charakteru, tj. dane statystyczne, demograficzne oraz dotyczące użytkowania samej aplikacji mPromocje.

Poprzez korzystanie z aplikacji mPromocje, Użytkownik oświadcza, że akceptuje zasady zawarte w niniejszym dokumencie.

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Użytkownika z aplikacji mPromocje automatycznie zbierane są dane demograficzne, statystyczne oraz odnoszące się do sposobu użytkowania aplikacji. Dane te używane są m.in. w celach statystycznych i informacyjnych. Służą m.in. do poprawy funkcjonowania aplikacji, dostosowywania aplikacji do oczekiwań użytkowników lub sporządzenia danych statystycznych i rozliczeniowych. Dane te mają charakter anonimowy, nie są danymi osobowymi – nie umożliwiają identyfikacji osoby Użytkownika.

My App w aplikacji mPromocje korzysta z systemów monitorowania błędów. W związku z tym (w razie wystąpienia błędu), My App może automatycznie zbierać informacje dotyczące błędu aplikacji. Zbierane mogą być również informacje przydatne w diagnozowaniu danego problemu, tj. stan urządzenia użytkownika (w momencie wystąpienia błędu), dane identyfikacyjne urządzenia użytkownika, lokalizacja użytkownika (w momencie wystąpienia błędu). Dane te również nie mają charakteru danych osobowych.

Pozostałe dane i Dane Osobowe

Aplikacja mPromocje może zapewniać (w zależności od wersji i obranego kierunku rozwoju) możliwość przechowywania kart lojalnościowych w ramach aplikacji. Wspomniana funkcjonalność, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwo danych dotyczących kart, wymaga uwierzytelnienia użytkowników. W tym celu aplikacja korzysta z systemu Firebase Authentication. W celu sprawnego dodawania kart lojalnościowych, aplikacja umożliwia funkcjonalność skanowania kodu znajdującego się na karcie. Do skorzystania z tej funkcjonalności, potrzebne może być wyrażenie przez użytkownika zgody na użycie kamery (aparatu) przez aplikację. Wyrażenie zgody nie jest konieczne, a jej brak powoduje konieczność wpisania kodu w sposób manualny.

W toku powiązania danych karty lojalnościowej z Użytkownikiem aplikacji w sposób automatyczny zbierany jest adres e-mail Użytkownika, wraz ze zgodą na przetwarzanie, przy dodawaniu pierwszej karty lojalnościowej.
W tym przypadku:

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) jest My App Michał Machniak z siedzibą w Raciborzu przy ul. Franciszka Siwonia 28/5, 47-400, NIP: 639-200-63-99, REGON: 243585044 (dalej również jako „ADO”).

ADO przetwarza dane wskazane w aplikacji mPromocje w sekcji karty lojalnościowe, tj.: adres e-mail.

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • Obsługi kart lojalnościowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes)
  • Przesłania informacji handlowej w zakresie działania aplikacji i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - Twoja zgoda)

SDK Proxi.cloud

Aplikacja mobilna korzysta z oprogramowania SDK Proxi.cloud. SDK Proxi.cloud, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na usługi lokalizacji, w sposób anonimowy zbiera dane o lokalizacji, dostępnych w sklepach sieciach wifi oraz beaconach, umożliwiając świadczenie usługi posługując się anonimowym numerem Google Advertisement ID lub IDFA (w przypadku systemu IOS). Dane pozyskiwane są w celu umożliwienia lepszej realizacji usługi na rzecz użytkowników aplikacji, tj. w celu prezentowania możliwie najmniej nachalnych treści reklamowych na urządzeniu użytkownika. Proxi.cloud Sp. z o.o. świadczy usługi dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji i/lub lokalizacji.

Administratorem danych zbieranych przez SDK Proxi.cloud jest Proxi.cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polska (kod pocztowy: 60-529), ul. Dąbrowskiego 79a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000550168, NIP 781-190-83-00, REGON 361083704

Zarówno Google Advertisement ID, jak i IDFA nie daje możliwości ustalenia personaliów użytkownika i może być w każdej chwili przez użytkownika zmieniony. Użytkownik może też całkowicie zablokować w ustawieniach telefonu pobieranie numeru Google Advertisement ID lub IDFA przez aplikację mobilną. Dane będą przetwarzane przez Proxi.cloud Sp. z o.o. dla celów świadczenia usługi oraz dla celów statystycznych. Użytkownik w każdej chwili uprawniony jest do zażądania zaprzestania wykorzystywania przez SDK Proxi.cloud identyfikatorów Google Advertisement ID lub IDFA poprzez kontakt z administratorem aplikacji lub poprzez formularz opt-out dostępny na https://proxi.cloud/info/polityka-prywatnosci/.

Postanowienia końcowe

My App oświadcza, że zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

My App zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanej nowej Polityki prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności i Danych Osobowych Użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem kontakt@mPromocje.pl, lub pisemnie na adres działalności.

Cookies

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Zawsze możesz skasować lub zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.